Nieuws

Artikelen

Gezond gedrag is belangrijk, ook op de werkvloer
October 26, 2023

Gezond gedrag is belangrijk, ook op de werkvloer

Gezonde en vitale medewerkers presteren beter, zijn creatiever en minder vaak ziek. Ook ervaren zij meer werkplezier waardoor ze langer inzetbaar zijn. ‍

Zien wij u ook tijdens de Award Night met de prijsuitreiking van de Apeldoorn Business Awards?
October 26, 2023

Zien wij u ook tijdens de Award Night met de prijsuitreiking van de Apeldoorn Business Awards?

Yes! Op 26 oktober 2023 gaat het weer gebeuren: de speciale Award Night met de prijsuitreiking van de Apeldoorn Business Awards. Tijdens de Award Night maakt de jury de winnaars bekend! De Bedrijvenkring Apeldoorn is ook dit jaar weer trotse partner van dit prachtige Apeldoornse event waarbij ondernemend Apeldoorn in het zonnetje gezet wordt. Trots zijn wij ook dat er dit jaar wederom een aantal leden van de BKA genomineerd is.

Feestelijke Uitreiking Tweede Editie 'Made in Apeldoorn' aan Wethouder Marco Wenzkowski
October 26, 2023

Feestelijke Uitreiking Tweede Editie 'Made in Apeldoorn' aan Wethouder Marco Wenzkowski

Op woensdagmiddag 27 september werd de tweede editie van het boek "Made in Apeldoorn" overhandigd aan wethouder Marco Wenzkowski door voorzitter Priscilla Trip. Dit bijzondere moment werd bijgewoond door bijna tachtig ondernemers en vond plaats bij Krommenhoek aan de Stadhoudersmolenweg.

Uitnodiging Kick-off event Apeldoorns Sport- en Beweegakkoord II
September 26, 2023

Uitnodiging Kick-off event Apeldoorns Sport- en Beweegakkoord II

Op dinsdag 10 oktober a.s. organiseert de gemeente Apeldoorn een inspiratiesessie over het Apeldoornse sport-en beweegakkoord. Vitaliteit, gezondheid, sportiviteit en betrokkenheid zijn ook onderwerpen die bij menig ondernemer hoog op de agenda staan, met name in het kader van hun HR-beleid. Wil jij hier als ondernemer over mee denken, dan ben je van harte uitgenodigd op dinsdag 10 oktober a.s. bij Urban Apeldoorn op de FSG Campus. Aanmelden en meer informatie via deze link.

Informatiebijeenkomst Marinierskazerne - kansen en mogelijkheden voor ondernemers
September 26, 2023

Informatiebijeenkomst Marinierskazerne - kansen en mogelijkheden voor ondernemers

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden bij de komende aanbestedingen ten behoeve van de nieuwe marinierskazerne op Kamp Nieuw-Milligen. De aanbestedingen betreffen de (bouw)voorbereiding van de locatie die plaatsvindt in de periode tot 2027, de bouw van de kazerne die plaatsvindt in de periode van 2026 tot begin 2030 en het onderhoud in de periode daarna. Deze bijeenkomst is interessant voor bedrijven die werkzaam zijn in de volgende branches: • Sloop • Ontwerp gebouwen en landschap • Kostencalculatie • Bouw • Installatietechniek • Onderhoud gebouwen en installaties • Bedrijven die aan genoemde branches ondersteunende diensten kunnen verlenen Door samenwerking aan te gaan kunnen bedrijven uit verschillende branches de krachten bundelen en daarmee één aanbiedende partij vormen. Tijdens de bijeenkomst zal duidelijk worden wat er vanuit het project aan de markt wordt gevraagd en hoe ook middelgrote en kleine bedrijven daar mogelijk een rol in kunnen vervullen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 30 september a.s. door een mail te sturen aan Bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl Hier kunt u ook terecht als u op voorhand vragen heeft over de bijeenkomst. In de bijlage vindt u het programma van de bijeenkomst.

Onze voorzitter in de Driesteden Business
September 11, 2023

Onze voorzitter in de Driesteden Business

Bedrijvenkringen: ‘We moeten vooral in kansen blijven denken’ De afgelopen jaren heeft het mkb de nodige tegenslag te verwerken gekregen, uiteenlopend van coronacrisis, stijgende grondstoffenprijzen tot leveringsproblemen en hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Welke impact heeft dit gehad op bedrijven in Apeldoorn, Deventer en Zutphen? Driesteden Business maakte een rondje langs de voorzitters van de bedrijvenkringen in deze steden. Tekst: Wilma Schreiber.  Priscilla Trip, voorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA), als advocaat bij Dommerholt Advocaten gespecialiseerd in arbeids- en insolventierecht, ziet meer faillissementen en tegelijkertijd iets minder overnames. “Breder in het mkb hebben ondernemers moeite coronaschulden af te betalen en hebben zij last van de gestegen energieprijzen. Ook andere kosten, zoals personeels-en huisvestingskosten, zijn toegenomen”, zegt ze. “En het is niet altijd mogelijk die hogere kosten door te berekenen aan de klant. Verder waren aan de inkoopkant materialen soms niet beschikbaar, waardoor ondernemers niet konden doorproduceren of doorleveren.” Bedrijven die (onvoorziene) prijsstijgingen niet gelijk kunnen doorberekenen, hebben het lastig, beaamt Robbert Veenendaal, voorzitter van de Bedrijvenkring Zutphen. “Als je veel concurrentie hebt en een concullega berekent hogere prijzen niet door, heb jij een probleem.” Verder maakt hij zich zorgen over bedrijven die de coronasteun nog moeten terugbetalen. “Zo’n 40.000 bedrijven in Nederland hebben een schuld van 10.000 euro of minder en bij driekwart ervan gaat het om nog geen 5.000 euro. Als dat al een issue is en je moet nog vakantiegeld uitkeren, bij hogere energieprijzen en stijgende rente, dan wordt het lastig.” Desondanks verneemt hij in Zutphen weinig berichten over faillissementen. “Op de bedrijventerreinen Revelhorst en De Mars wordt flink gebouwd nu de gemeente weer grond heeft uitgegeven. Dat is een teken dat het goed gaat. Maar met de stijgende rente zijn sommige kavels ook alweer teruggegeven. Het gaat dus niet zo makkelijk als een tijd terug.” Ondernemend Deventer laat eenzelfde beeld zien, aldus Marco Dirksen, voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en in het dagelijks leven directeur bij Rabobank Salland. “Terugbetaling van uitgestelde belastingen is een punt bij het mkb, ik verwacht een inhaalslag in faillissementen en bedrijven die stoppen”, zegt hij. “Daarnaast heeft elk bedrijf zo zijn uitdagingen, naast stijgende energieprijzen ook de loonstijgingen. In het mkb zie ik dan ook meer reorganisaties aankomen. Veel bedrijven in bijvoorbeeld de horeca hebben vorig jaar nog geprofiteerd van de corona-inhaalslag, maar lopen er nu tegenaan dat mensen zuiniger op de terrasjes zitten.” Faillissementen treffen met name horeca en retail beaamt Trip. “De gemiddelde consument geeft toch minder uit en gaat minder naar de speciaalzaak dan naar de supermarkt. In de horeca komt daar het personeelsprobleem nog bij. Mensen hebben tijdens corona werk in andere branches gevonden en komen niet terug.” Personeelstekort rode draadKrapte op de arbeidsmarkt is dan ook de volgende uitdaging. “Als BKA horen we geluiden over de behoefte aan gedeeld werkgeverschap, waarbij ondernemers pieken en dalen in het werk opvangen door in- en uitleen van elkaars medewerkers. Medewerkers biedt dat de mogelijkheid bij verschillende bedrijven binnen te kijken. In de zorg wordt al met dit concept gewerkt”, stelt Trip. “Als BKA verbinden we bedrijven en wijzen we onze leden op bestaande initiatieven. Want als iemand al weet hoe het werkt, waarom zou je dan zelf het wiel uitvinden? Meer delen, meer samenwerken en van elkaar leren om zo de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is de toekomst, ook regionaal.” Veenendaal onderschrijft dat het personeelstekort de rode draad is. “Veel mensen gaan met pensioen, kennis verlaat het bedrijf en er is weinig aanwas aan de onderkant. Iedereen trekt aan dezelfde mensen. Oekraïners die mogen werken, hebben ook werk. Wat dat betreft, mis ik de urgentie in de landelijke politiek”, zegt hij. “Het personeelstekort treft overigens ook de overheid zelf: de gemeente Zutphen heeft ruim honderd externen ingehuurd afgelopen jaar. Dat kost miljoenen die we met zijn allen weer moeten opbrengen.” Het grote verschil met eerdere crises is dat het consumentenvertrouwen relatief hoog blijft, juist door krapte op arbeidsmarkt, stelt Dirksen. “Vanwege de hoge baanzekerheid kunnen medewerkers bij een reorganisatie snel elders aan de slag. Bij onze leden, de honderd grootste werkgevers van Deventer in uiteenlopende sectoren van maakindustrie tot gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening, gaat de business nog goed, maar overal bepaalt krapte op de arbeidsmarkt de managementagenda. De vraag is voldoende, maar bedrijven worstelen met hoe ze het rond moeten krijgen qua personeel, toeleveranciers en grondstoffen. Daarnaast zijn bedrijven voorzichtiger ten aanzien van nieuwe investeringen vanwege de oplopende rente.” Netcongestie bottleneckEen ander punt dat in de hele Stedendriehoek voor problemen zorgt, is het overvolle elektriciteitsnet. In Overijssel, Gelderland en Flevoland bestaat een leveringsstop en moeten bedrijven twee tot vijf jaar wachten op een nieuwe aansluiting, zo berichtte De Stentor vorige maand. “Wij krijgen veel vragen over netcongestie en de beschikbaarheid van stroomvoorzieningen. Daarom kijken we naar initiatieven om energie te delen, bijvoorbeeld via smart energy hubs, waarbij overflow van het ene bedrijf gaat naar een ander bedrijf dat tekort heeft”, vertelt Trip. “Dat blijkt nog lastig te realiseren vanwege bestaande wet- en regelgeving en de huidige afspraken van overheden met grotere energieleveranciers.” Het niet kunnen verkrijgen van een elektriciteitsaansluiting vormt mogelijk ook een bottleneck voor emissievrije zones, bijvoorbeeld in de Apeldoornse binnenstad. “Elke ondernemer onderschrijft de doelstellingen van de gemeente om te vergroenen en emissievrij transport te regelen. Naast de kosten van het transformeren van een wagenpark komt de netcongestie daar dan nog bovenop.” Veenendaal herkent de uitdaging. “Het net is vol. En de aanleg duurt jaren vanwege personeelstekort, procedures en dan moet het ook nog aangelegd en betaald worden. Lokale energiehubs voor opslag of gesloten systemen waar meerdere bedrijven op aangesloten zijn, vormen wellicht een oplossing maar, zoals Priscilla al aangeeft: die zijn niet eenvoudig te realiseren”, zegt hij. “Door de hoge prijzen wil iedereen wel van het gas af, zelfs de meest luie ondernemer doet nu aan verduurzaming. Maar qua energietransitie zullen we echt moeten kijken wat haalbaar is en wat niet.” Bedrijvenkring Zutphen ondersteunt het energiefonds van de gemeente Zutphen, dat de verduurzaming waar mogelijk gaat versnellen. “Daarnaast doen we de inkoop van energie gezamenlijk via parkmanagement, daar is nu veel meer interesse voor bij ondernemers.” Pragmatischer overheid gewenstOok binnen de DKW staat duurzaamheid in alle sectoren hoog op de agenda. “Uit eigen wil, vanuit regelgeving en vanwege toenemende maatschappelijke druk. Bedrijven beseffen dat het niet alleen gaat om een zo hoog mogelijke aandeelhouders- en medewerkerswaarde te realiseren, maar ook om dit zo duurzaam mogelijk te doen. De energiecrisis versnelt dit proces”, aldus Dirksen. Binnen het Deventer Economisch Perspectief, waar ook de DKW bij betrokken is, vindt onderzoek plaats naar smart energy hubs. Kijkend naar de toekomst voorziet Dirksen dat de transitie naar duurzaamheid een dominante rol blijft spelen, specifiek de energietransitie. De arbeidsmarkt blijft een zorg. “Berekeningen rond mensen die komende jaren het arbeidsproces verlaten afgezet tegen de instroom laten echter zien dat dit geen conjunctureel maar een structureel probleem is. Daarom mikken bedrijven op innovatie, meer automatiseren en waar heb ik mensen voor nodig om onderscheidend vermogen te creëren.” Waar alle bedrijvenkringen sterk inzetten op samenwerking tussen de leden, klinkt ook de roep om een pragmatischer overheid. “Compliance kost bijvoorbeeld heel veel extra handjes. Je kunt je afvragen of het zin heeft dat zo veel mensen controleren wat een ander ook al gecontroleerd heeft”, zegt Trip. “Ondernemers zien kansen, gaan aan de slag. We hebben de overheid nodig, de samenwerking is ook beter dan voorheen, maar het gaat nog traag. Veenendaal ziet bureaucratie eveneens als een dreiging. “Regeldruk en lastendruk nemen niet af, maar toe zo lijkt het. Het zou fijn zijn als meer ambtenaren eigenaarschap van een probleem op zich nemen en dit niet doorschuiven of in de lucht laten hangen.” Desondanks zijn alle drie de voorzitters positief gestemd en hebben ze fiducie in de innovatiekracht en het ondernemerschap van hun leden. “We moeten vooral naar kansen blijven kijken, niet in problemen denken.” Meer interessante artikelen lees je via https://www.driestedenbusiness.nl

Zero-emissiezone Apeldoorn
September 11, 2023

Zero-emissiezone Apeldoorn

Het vinden van medewerkers met vakmanschap blijft de komende jaren een grote uitdaging. Dit betekent dat veel bedrijven het nodige moeten doen om hun huidige vakmensen goed vast te houden en verder te ontwikkeling. Maar ook dat ze nieuwe medewerkers vaak eerst moeten scholen en opleiden om ze effectief te kunnen inzetten. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat slim? MKB bedrijven kunnen hulp krijgen van een arbeidsmarktcoach om dit concreet en op maat te helpen vormgeven. Denk daarbij aan het opzetten van inwerkprogramma’s, het maken van leerpaden in het bedrijf, het leren houden van goede ontwikkelgesprekken of het maken een leeromgeving in het bedrijf. Concreet: MKB bedrijven in de provincie Gelderland (20 tot 100 medewerkers) kan je de beschikking krijgen over 120 uur ondersteuning voor een periode van 9-10 maanden (mei 2024). De eigen bijdrage hiervoor is €2000,-. Wil je meer informatie, zie bijgaande flyer, kijk op https://www.leercultuurmkb.nl/ of neem contact op met Haske van Aken (haske@geldersvakmanschap.nl) of Caroline Rijnbeek (rijnbeek@vno-ncwmidden.nl)

Schakel de hulp in van een arbeidsmarktcoach!
September 8, 2023

Schakel de hulp in van een arbeidsmarktcoach!

Het vinden van medewerkers met vakmanschap blijft de komende jaren een grote uitdaging. Dit betekent dat veel bedrijven het nodige moeten doen om hun huidige vakmensen goed vast te houden en verder te ontwikkeling. Maar ook dat ze nieuwe medewerkers vaak eerst moeten scholen en opleiden om ze effectief te kunnen inzetten. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat slim? MKB bedrijven kunnen hulp krijgen van een arbeidsmarktcoach om dit concreet en op maat te helpen vormgeven. Denk daarbij aan het opzetten van inwerkprogramma’s, het maken van leerpaden in het bedrijf, het leren houden van goede ontwikkelgesprekken of het maken een leeromgeving in het bedrijf. Concreet: MKB bedrijven in de provincie Gelderland (20 tot 100 medewerkers) kan je de beschikking krijgen over 120 uur ondersteuning voor een periode van 9-10 maanden (mei 2024). De eigen bijdrage hiervoor is €2000,-. Wil je meer informatie, zie bijgaande flyer, kijk op https://www.leercultuurmkb.nl/ of neem contact op met Haske van Aken (haske@geldersvakmanschap.nl) of Caroline Rijnbeek (rijnbeek@vno-ncwmidden.nl)

Zero-emissiezone Apeldoorn
September 7, 2023

Zero-emissiezone Apeldoorn

Vanaf 2025 krijgt Apeldoorn als één van de ongeveer 40 gemeenten in Nederland een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Een zero-emissiezone is een gebied waar ondernemers alleen nog maar met bestelbussen en vrachtauto’s zonder uitstoot rijden. Denk aan waterstof of elektrisch. Deze regeling geldt niet voor personenauto. De zone krijgt de omvang van Apeldoorn centrum zoals op de bijgesloten afbeelding. Overgangsregeling Voor sommige voertuigen geldt een overgangsfase, bestelbussen en vrachtauto’s op diesel en benzine mogen dan langer de zone in. Deze fases zijn uiterlijk tot 2030. Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s in de zone. Op onderstaande afbeelding worden de overgangsregelingen uitgelegd. Doe de kentekencheck en controleer of jouw voertuig in 2025 nog wel de zero-emissiezone in mag.  Gratis adviesDe invoering van de zone is een ingrijpende verandering. Als gemeente willen wij deze verandering goed voorbereiden en ondersteuning bieden. Daarom is er sinds juni 2023 een zero-emissieadviseur aan de slag bij gemeente Apeldoorn, Tako de Jong. Tako de Jong biedt gratis advies op maat en denkt met je mee over mogelijkheden om je brandstofvoertuig te vervangen. Hij is op de hoogte van lokale initiatieven om bijvoorbeeld goederenstromen te bundelen en weet alles te vertellen over de overgangsregelingen. Wil je meer weten? Kijk dan op https://www.apeldoorn.nl/actueel/binnenstad-wordt-zero-emissiezone-voor-stadslogistiek-vanaf-2025 Klimaatakkoord  Invoering van de zero-emissiezone komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veertig grootste gemeenten van Nederland een zero-emissie zone invoeren. Daarom besloot de gemeenteraad van Apeldoorn in 2021 tot de invoering van de zone. Het doel is om uitstoot van CO2 en andere emissies te verlagen door schoner en minder verkeer de zone in te laten. Met een mooie bijkomstigheid: een schoner en aantrekkelijker centrum.  Reageren Wilt u uw mening geven over de zero-emissiezone? Vul dan de vragenlijst in door hier te klikken. De vragenlijst kost u maar 5 minuten en kan ook anoniem worden ingevuld. Wilt u reageren op dit bericht of heeft u een vraag aan de zero-emissieadviseur? Stuur dan gerust een mail naar doehetzero@apeldoorn.nl.

Bedrijvenkring Apeldoorn haalt bijna vier ton op voor Apeldoorn Zuid
October 30, 2021

Bedrijvenkring Apeldoorn haalt bijna vier ton op voor Apeldoorn Zuid

Provincie Gelderland draagt financieel bij aan het groener maken van de bedrijventerreinen in Apeldoorn Zuid. Een groener bedrijventerrein leidt tot een aantrekkelijk werkomgeving. Waar bestaande ondernemers willen blijven ondernemen en toekomstige ondernemers zich graag vestigen

Start vergroening bedrijventerrein Apeldoorn Zuid
October 30, 2021

Start vergroening bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

Een mooi moment! Vandaag plantte Jeroen Joon samen met de werkgroep ‘vergroening BKA Zuid’ een prachtige wintereik op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. “Zo markeren we de start van de vergroening van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen in Apeldoorn” aldus de wethouder.

Input gevraagd voor inspraak Omgevingsvisie 2040 Bedrijvenkring Apeldoorn
October 30, 2021

Input gevraagd voor inspraak Omgevingsvisie 2040 Bedrijvenkring Apeldoorn

Zoals jullie weten zijn wij (veelal op de achtergrond) bezig met het behartigen van jullie belangen bij ontwikkelingen die plaatsvinden in onze mooie stad. We merken dat de gemeente Apeldoorn erg ambitieus is en in de Omgevingsvisie Apeldoorn 2040 ambitieuze plannen heeft gepresenteerd waarin zij rekening houden met de uitdagingen van deze tijd.