Nieuws
Een medewerker met schulden kost een werkgever gemiddeld €13.000 euro per jaar door meer ziekteverzuim, productiviteitsafname en het verwerken van loonbeslag. Daar moet je toch wat mee doen? BedrijvenKring Apeldoorn, VNO-NCW Stedendriehoek, Apeldoorn Financieel Fit en fiKks organiseren op 31 maart 2020 bij City Lounge in Apeldoorn een bijeenkomst over financieel fitte...
Lees meer
Samen werken aan een duurzame en gezonde wereld. Het verschil maken door te kiezen voor duurzame energie. De Bedrijvenkring Apeldoorn deelgebied Zuid (BKA-Zuid) heeft een financiële bijdrage ontvangen van de Provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en CleantechRegio om aan deze doelstelling te werken. Samen met de 400 ondernemers op de...
Lees meer
Eind december 2019 is meer bekend geworden over de extra SDE+ subsidieronde die minister Wiebes heeft aangekondigd. In totaal is er 2 miljard euro beschikbaar! Hiermee stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. Voor bedrijven die interesse hebben in zon op het bedrijfsdak kan dit een extra...
Lees meer
Op woensdag 8 januari jl. kwam ondernemend Apeldoorn samen in Van der Valk Hotel De Cantharel voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Apeldoorn. Zo’n 150 ondernemers brachten samen met wethouder Jeroen Joon een toost uit op het nieuwe jaar. Voorzitter Priscilla Trip blikte in haar toespraak terug op 2019...
Lees meer
Al jouw Apeldoornse relaties in 1 keer ontmoeten en hen het beste wensen voor het nieuwe jaar? Dat doe je natuurlijk op onze nieuwjaarsreceptie! Dit jaar zijn we te gast op een prachtige locatie: Van der Valk Hotel De Cantharel!! Noteer deze datum dus alvast in je agenda en zorg dat...
Lees meer
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken met de Uitvoeringsagenda economie Apeldoorn sinds 2017 samen aan een sterk economisch Apeldoorn. De focus ligt op het vestigingsklimaat, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en verduurzaming & circulariteit. Tijdens de Ondernemen055 bijeenkomst van 17 oktober in NewTechPark in Apeldoorn is de nieuwste versie van de Uitvoeringsagenda gepresenteerd.
Lees meer
Vijf Apeldoornse bedrijven presenteren het door hun ontwikkelde track-and-tracesysteem waarmee ze containers kunnen opsporen. Op 27 november organiseren vier Apeldoornse containerbedrijven en één Apeldoorns IoT-bedrijf een bijeenkomst waarin zij gezamenlijk het door hen ontwikkelde track-and-tracesysteem demonstreren. De sensoren in dit systeem, toegepast op containers, bieden veel mogelijkheden, zoals tracen tijdens en na diefstal en...
Lees meer
Op 29 oktober wordt een nieuwe SDE+ subsidieronde opengesteld voor eigenaren van panden met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). Dit is de laatste keer dat de subsidie in haar huidige vorm wordt opengesteld. Vanaf 2020 wordt de regeling naar verwachting minder gunstig. Bedrijven en instellingen in Apeldoorn, Epe en Voorst kunnen gratis...
Lees meer
Loopt u bij uw plannen en projecten ook tegen de eisen aan die er worden gesteld ten aanzien van de stikstof uitstoot? De gemeente gaat hierover graag met u in gesprek. Nu de Adviescommissie Remkes met aanbevelingen is gekomen en de Rijksoverheid een standpunt heeft ingenomen, wil de gemeente Apeldoorn op donderdag 31...
Lees meer
Op 17 oktober 2019 organiseert de Economische Alliantie* samen met OBAN, ABC  en de Rabobank dé netwerkwerkbijeenkomst voor ondernemend Apeldoorn.  Samen maken en houden we onze stad economisch sterk! Wat kan je verwachten? Niet alleen gaan verschillende initiatieven en projecten op de zeepkist, ook jij kan jouw idee voor een project of...
Lees meer