Nieuws
 Op 29 oktober wordt een nieuwe SDE+ subsidieronde opengesteld voor eigenaren van panden met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). Dit is de laatste keer dat de subsidie in haar huidige vorm wordt opengesteld. Vanaf 2020 wordt de regeling naar verwachting minder gunstig. Bedrijven en instellingen in Apeldoorn, Epe en Voorst kunnen...
Lees meer
Het wordt steeds drukker op de snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en Zwolle. Als er niet snel iets gebeurt dan zal deze dichtslibben. Volgens de gemeenten in de Cleantech Regio en het bedrijfsleven moet de snelweg A50 hoger op de politieke agenda zodat maatregelen getroffen kunnen worden om dit te...
Lees meer
Gemeente Apeldoorn wil de komende jaren energie besparen en op termijn alle lokaal gebruikte energie duurzaam opwekken. Om deze doelstelling te halen moeten we samen flink aan de slag. U kunt nu meedoen aan het programma Verzilver uw Dak. Dat levert u als ondernemer veel voordelen op en u kunt een belangrijke bijdrage...
Lees meer
De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben op 21 maart ingestemd met uitstel van Brexit tot 22 mei 2019. Onder de voorwaarde dat het Britse Lagerhuis in de week van 25 maart alsnog instemt met het eerder overeengekomen akkoord. 22 mei is voor de 27 EU-landen belangrijk,...
Lees meer
Op donderdag 13 december 2018 om 19.00 uur in de raadzaal in het stadhuis kunt u tijdens de politieke markt in gesprek met de raad over de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en omgeving. Direct aansluitend aan deze dialoog volgt het tweede deel, waarin het college de...
Lees meer
Hebben jullie ook zo’n moeite met het vinden van goed personeel? Om dit groeiende probleem in de transport- en logistieke sector aan te pakken, wordt vanuit de Bedrijvenkring Apeldoorn een carrière-event georganiseerd: “Transport, Techniek & Toekomst". Op het Zwitsalterrein in Apeldoorn, op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019. Doelgroep en...
Lees meer
Woensdag 7 november jl. vond het eerste officiële voorzittersoverleg Ondernemend Cleantech Regio plaats in het gemeentehuis te Brummen. Dit nadat van de zomer was getekend voor een samenwerkingsverband tussen de diverse ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook Bedrijven Contact Heerde ambieert toetreding tot Ondernemend Cleantech Regio.  Ondernemend...
Lees meer
Ons bereikte het droevige bericht dat op 20 oktober jl. ons bestuurslid Aernout Weijerman is overleden. Aernout (55 jaar oud) was als bestuurslid verantwoordelijk voor deelgebied Centrum. De familie van Aernout heeft voor een afscheid in stilte, in zeer besloten kring gekozen. Er zal geen gelegenheid tot condoleren zijn. Onze gedachten zijn bij zijn...
Lees meer
Op 7 november organiseren we een themabijeenkomst voor de ondernemers uit de Cleantech Regio waarin het thema ‘Energie’ centraal staat. De perfecte gelegenheid om samen met ondernemers uit de hele regio te netwerken, succesverhalen uit te wisselen met mede ondernemers én stappen te zetten in energiebesparing en duurzame opwekking.  U...
Lees meer
Glasvezelnetwerk zuidelijk deel van Apeldoorn volgende stap in verbeteren digitale bereikbaarheid Apeldoorn. Op 20 september aanstaande vindt het symbolisch startmoment van de aanleg van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Brouwersmolen, Kupersveld, Kayersmolen en Malkenschoten plaats. Wethouder Jeroen Joon (EZ) zal de openingshandeling verrichten. Anders dan veel mensen verwachten is er op de...
Lees meer