Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen e.o. in PMA

Op donderdag 13 december 2018 om 19.00 uur in de raadzaal in het stadhuis kunt u tijdens de politieke markt in gesprek met de raad over de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en omgeving. Direct aansluitend aan deze dialoog volgt het tweede deel, waarin het college de raad raadpleegt over de Nota van Uitgangspunten en de inspraaknota. 

De volledige set stukken die horen bij dit onderwerp kunt u raadplegen via het Raadsinformatiesysteem bij het betreffende agendapunt. Daar vindt u ook de Nota van Uitgangspunten.

Voor de goede orde wijs ik u nog op het volgende. Degene die tijdens de politieke markt inspreekt wordt gevraagd om zijn/haar naam te noemen. De namen van de insprekers worden in het verslag opgenomen dat in het Raadsinformatiesysteem aan de stukken van de bijeenkomst wordt toegevoegd. Ook worden van iedere bijeenkomst beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen worden tijdens de vergadering via internet live uitgezonden en daarna blijvend beschikbaar gesteld.