Ondernemend Cleantech Regio: het eerste voorzittersoverleg is een feit

Woensdag 7 november jl. vond het eerste officiële voorzittersoverleg Ondernemend Cleantech Regio plaats in het gemeentehuis te Brummen. Dit nadat van de zomer was getekend voor een samenwerkingsverband tussen de diverse ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook Bedrijven Contact Heerde ambieert toetreding tot Ondernemend Cleantech Regio. 

Ondernemend Cleantech Regio is hét platform voor ondernemers die zich bezighouden met cleantechthema’s. Dit platform stelt ondernemers in staat vragen te stellen, argumenten af te wegen én contact te houden met ondernemers en de Strategische Board Stedendriehoek. Via dit platform kunnen wij, als ondernemers, standpunten uitwisselen, innemen en communiceren met bestuurlijk Oost-Nederland.

Voorzittersoverleg

“Het was een zeer constructieve en noodzakelijke vergadering”, vertelt bestuurslid Annemarie Moezelaar van VNO-NCW Stedendriehoek. Het is noodzaak dat we als ondernemers meer dingen samen doen om verder te komen met complexe vraagstukken zoals de energietransitie en de Informatieplicht. “Voor ons als voorzitters en bestuursleden is het nu belangrijk dat we met een duidelijk verhaal naar al onze leden komen over Ondernemend Cleantech Regio, inzake wat de voordelen voor onze leden zijn, hoe het in zijn werk gaat en hoe het zich verhoud tot de Strategische Board Stedendriehoek”.

Online platform 

Naast de bijeenkomsten die gezamenlijk georganiseerd worden is Ondernemend Cleantech Regio ook druk bezig met het realiseren van een online platform. “Dit is een regionaal platform waar men zich kan inschrijven voor de evenementen, vraagstukken en oplossingen kan delen, kan reageren op discussies en misschien nog wel het belangrijkste: in contact komen met andere ondernemers uit de regio”.

Ondernemers: let op!

Na het voorzittersoverleg heeft Ondernemend Cleantech Regio een themabijeenkomst georganiseerd over het thema Energie. Voor dat thema is niet zomaar gekozen, vanaf juli 2019 gaat namelijk de Informatieplicht officieel in. Dit houdt in dat je jouw energiebesparende maatregelen (wanneer verplicht ze toe te passen) moeten doorgeven aan jouw bevoegd gezag. Stef Strik (coördinator Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vertelde ons meer over de Informatieplicht en wat ons als bedrijfsleven te wachten staat. Wil jij ook voorbereid zijn? Je vindt de presentatie van Stef Strik hier: Informatieplicht energiebesparing.

Ondernemend Cleantech Regio

Als ondernemer ook profiteren van de samenwerking tussen de bedrijvenkringen en ondernemersvereniging in de regio én deelnemen aan de verschillende themabijeenkomsten die georganiseerd worden? Lid van VNO-NCW Stedendriehoek of van één van de verenigingen die zich gecommitteerd heeft aan Ondernemend Cleantech Regio? Meld je aan bij het secretariaat!