Ons bestuur

Het algemeen bestuur van de BKA vergadert iedere maand.
Of vaker wanneer het bestuur dat nodig vindt.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Priscilla Trip, voorzitter
Marc van Gerrevink, secretaris en deelgebied Zuid
Henry van Hattem, penningmeester en deelgebied De Dorpen
Cor van As, bestuurslid deelgebied West
vacature, bestuurslid deelgebied Noord
vacature, bestuurslid deelgebied Oost