Ons bestuur

Het algemeen bestuur van de BKA vergadert iedere maand.
Of vaker wanneer het bestuur dat nodig vindt.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Edwin Boekhorst, voorzitter
Marc van Gerrevink, secretaris en deelgebied Zuid
Henry van Hattem, penningmeester en deelgebied De Dorpen
Aernout Weijerman, bestuurslid deelgebied Centrum
Priscilla Trip, bestuurslid deelgebied West
Hans Beoletto, bestuurslid deelgebied Noord
Ben Meuleman, bestuurslid deelgebied Oost