Ons bestuur

Het algemeen bestuur van de BKA vergadert iedere maand.
Of vaker wanneer het bestuur dat nodig vindt.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Priscilla Trip, voorzitter
Kees van Buuren, beoogd secretaris en bestuurslid deelgebied Zuid
Henry van Hattem, penningmeester en bestuurslid deelgebied De Dorpen
Frank Boekema, bestuurslid deelgebied Centrum
Robert Levoleger, beoogd bestuurslid deelgebied West

Deelgebied Noord wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Bedrijvenkring Stadhoudersmolen bestaande uit:

Fons Jans van Hamer Installatietechniek
Geertjan Johannesma van de Hanos
Martin van den Bos van GIB

Voor deelgebied Oost zijn wij nog op zoek naar een vertegenwoordiger in het bestuur.

Bij de bestuursvergadering is ook altijd Regina van den Berg – bedrijfscontactfuntionaris van de gemeente Apeldoorn – aanwezig. Op die manier zijn de lijnen met de gemeente kort.