Ons bestuur

Het algemeen bestuur van de BKA vergadert iedere maand.
Of vaker wanneer het bestuur dat nodig vindt.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:
Priscilla Trip, voorzitter
Marc van Gerrevink, secretaris en deelgebied Zuid
Henry van Hattem, penningmeester en deelgebied De Dorpen
Cor van As, bestuurslid deelgebied West
Frank Boekema, bestuurslid deelgebied Centrum

Deelgebied Noord wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Bedrijvenkring Stadhoudersmolen bestaande uit:

Fons Jans van Hamer Installatietechniek
Geertjan Johannesma van de Hanos
Martin van den Bos van GIB

Voor deelgebied Oost zijn wij nog op zoek naar een vertegenwoordiger in het bestuur.