October 30, 2021

Bedrijvenkring Apeldoorn haalt bijna vier ton op voor Apeldoorn Zuid

Bedrijvenkring Apeldoorn haalt bijna vier ton op voor Apeldoorn Zuid

Helga Witjes, gedeputeerde economie: “Bestaande bedrijventerreinen klaar maken voor de toekomst is broodnodig. Want terreinen die bijvoorbeeld slim omgaan met energie, afval en grondstoffen, groen en buitenruimte zijn aantrekkelijke werkplekken voor de bedrijven en hun medewerkers. Ze dragen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan de regionale economie. Daarom ondersteunen we ondernemersverenigingen en gemeenten daarbij”.

Groener

Bedrijvenkring Apeldoorn gaat aan de slag met de terreinen Malkenschoten, Kayersmolen en Kuipersveld. Door meer bomen en struiken, groene daken en gevels worden deze terreinen groener en daarmee aantrekkelijker voor mens en dier. Het leidt tot minder hitte, meer schaduw én is goed voor de biodiversiteit.

Startbijeenkomst

Begin oktober organiseert bedrijvenkring Apeldoorn een startbijeenkomst. Daar krijgen ondernemers meer informatie. Provincie Gelderland draagt maximaal 379.935 euro bij aan de plannen voor het groener maken van het bedrijventerrein. Een uitnodiging voor deze startbijeenkomst valt eind augustus bij de ondernemers op de bedrijventerreinen in de bus.

Toekomst

Bestaande bedrijventerreinen klaar maken voor de toekomst vraagt om aantrekkelijke en duurzame terreinen. Bovendien kunnen bestaande terreinen ook een bijdrage leveren aan provinciale doelen op het gebied van veiligheid, het omschakelen op duurzame energie, het hergebruik van grondstoffen en afval, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom helpt provincie Gelderland ondernemersverenigingen en gemeenten met het maken van plannen en uitvoeren van concrete maatregelen.


kennismaken

Word jij ook lid van de Bedrijven Kring Apeldoorn?

kennismaken