October 30, 2021

Input gevraagd voor inspraak Omgevingsvisie 2040 Bedrijvenkring Apeldoorn

Input gevraagd voor inspraak Omgevingsvisie 2040 Bedrijvenkring Apeldoorn

Zoals jullie weten zijn wij (veelal op de achtergrond) bezig met het behartigen van jullie belangen bij ontwikkelingen die plaatsvinden in onze mooie stad. We merken dat de gemeente Apeldoorn erg ambitieus is en in de Omgevingsvisie Apeldoorn 2040 ambitieuze plannen heeft gepresenteerd waarin zij rekening houden met de uitdagingen van deze tijd. Er komen natuurlijk nieuwe verkiezingen aan en dan zullen er mogelijk nog wel wat dingen gaan wijzigen, maar op hoofdlijnen zal dit het wel zijn.

Op 3 februari a.s. zullen wij namens de BKA inspreken tijdens de raadsvergadering over die Omgevingsvisie en daarbij willen we juist ook jullie stem laten horen. Uiteraard hebben wij onze oren al bij onze achterban te luisteren gelegd, maar als jullie nu toch nog input hebben of willen dat bepaalde zaken toch écht nog genoemd worden, geef dat dan z.s.m. door aan Wendy. Dan kan dat mogelijk worden meegenomen.

De gemeente Apeldoorn heeft een samenvatting van de ruimtelijke hoofdkeuzes opgesteld, waarin ook voor de ondernemers uit Apeldoorn belangrijke thema’s staan. Of het nu gaat om de locatie c.q. hoofdgebieden voor verandering/aanpassing (Binnenstad, Spoorzone, Kanaalzone, Stadsrand – Zuid langs A1, Stadsrand – Noord Oost Veluweweg, Kanaal, Uddel) of de groeisectoren die zijn gedefinieerd (Maakindustrie, Logistiek, ICT, Zorg, Veiligheid, Circulariteit en innovatie), als BKA onderschrijven we de noodzaak om wijzigingen door te voeren en daarbij aansluiting te zoeken bij actuele thema’s als vergroening, verduurzaming, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

We hebben vorig jaar al een zienswijze ingediend met een aantal van onze leden die regelmatig transport verzorgen in de binnenstad over de Zero Emissie plannen. Ook die ondernemers hebben groene ambities en dragen graag hun steentje bij aan een toekomstbestendige sector en binnenstad, maar we hebben wel onze vraagtekens geplaatst bij de snelheid waarmee de vergroening plaats zou moeten vinden. Vraag is bijvoorbeeld of er voldoende rekening is gehouden met de kosten van vervanging van hun huidige wagenpark en/of de mogelijkheden voor alternatieve energie. Een ander belangrijk onderwerp wat ons betreft is het spanningsveld tussen enerzijds de noodzaak tot meer woningen en anderzijds de noodzaak tot uitbreiding of tenminste behoud van het bestaande aantal hectare aan werklocaties. Voordat wordt besloten om bedrijventerreinen aan te wijzen als mogelijke woningbouw ontwikkellocatie, is het belangrijk zeker te stellen dat elders dan voldoende bedrijfsruimte ontwikkelbaar is. Geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt, zou ik zeggen als voorzitter met een schoenenfetisj. Juist de goede bereikbaarheid en de ruimte om ook grotere ondernemingen aan te trekken is in het belang van Apeldoorn. Dat zorgt op haar beurt immers voor werkgelegenheid en over het algemeen meer jonge mensen die gebruik maken van de vele culturele voorzieningen en horeca die Apeldoorn rijk is. Op die manier creëer je een win-winsituatie.

Denk je na over herontwikkeling of revitalisering van bedrijventerreinen denk dan ook na over hoe zich dat verhoudt tot de al bestaande omgeving qua gevestigde ondernemers. Zo zie je dat er plannen zijn om een nieuwe woonwijk te creëren zuidelijk van de A1. Tegelijkertijd zijn er bij de leden van het bedrijventerrein op Apeldoorn Zuid, waar toch veel zware industrie zit, twijfels over wat dat betekent voor hun bedrijf. Nu kunnen zij nog ongestoord ondernemen en naar hartenlust lawaai maken en overlast veroorzaken (uiteraard binnen de gestelde regels), maar hoe gaat dat als er aan de andere kant woningen worden gebouwd? De kopers van die woningen weten waar ze terecht komen, kennen mogelijk ook al wel de bedrijven, althans zouden die moeten kennen, maar na verloop van tijd zie je toch vaak dat er irritaties op gaan treden met vaak als gevolg dat de ondernemer aan het kortste eind trekt. Daar willen we als BKA scherp op blijven en vooral ook over in gesprek blijven.

Kortom, genoeg om over te spreken en over na te denken. Heb je daarvoor dus nog input, dan horen we dat graag! En dat mag ook altijd buiten een raadsvergadering.

Groet,

Priscilla Trip

Voorzitter BKA

kennismaken

Word jij ook lid van de Bedrijven Kring Apeldoorn?

kennismaken