Naar Essentie

De maatschappij is volop in ontwikkeling. Structuren worden vernieuwd; er ontstaan transities naar nieuwe denkwijzen en organisatievormen. Hoe neemt u uw organisatie hierin mee?
Uiteraard staat u stil bij de consequenties van een organisatieverandering. Maar overweegt u ook de consequenties voor de mens wanneer verwachtingen veranderen en denkwijzen moeten vernieuwen?
Vanwege een organisatieverandering verwacht uw bedrijf wellicht impliciet een andere denkwijze en andere oplossingen van uw staf en medewerkers. U wilt immers dat zij op een nieuw niveau gaan functioneren, en vaardigheden zoals inzicht en creativiteit serieus gaan nemen.
Voor uw organisatie is het belangrijk dat het management en andere teams
– overzicht houden over hun nieuwe werk(-wijze)
– meer klantgericht gaan werken
– beter voor zichzelf gaan zorgen en ziekteverzuim voorkomen
– negatieve gedachten vermijden en gefocust werken
– in plaats van probleemgericht, oplossingsgericht denken en werken
– efficiënter worden door goed met emotie en intuïtie om te gaan
– stress weten te voorkomen en veerkracht opbouwen
– hun creativiteit aanspreken waardoor de organisatie productiever wordt

Wanneer het leidinggevend management en de teams dit kunnen, worden de beoogde veranderingen in de organisatie méér dan 100% gerealiseerd! Naar Essentie heeft hier het antwoord op. Maak een afspraak voor een nadere uitwisseling, zodat we kunnen bespreken wat er mogelijk is.