Uw inbreng

We vinden het belangrijk dat u als lid zich herkent in de onderwerpen en oplossingen waarover wij met anderen praten. En dat u ziet dat uw stem wordt gehoord. Daarom informeren we u over onze successen en de strategieën die we kiezen. We laten het u ook weten als we in het overleg onze doelstellingen niet hebben gehaald.

Ieder zijn eigen probleem

U wilt vooral weten wat belangrijk is voor het bedrijventerrein waar uw bedrijf is gevestigd. Want dat kan uw bedrijfsvoering beïnvloeden. Elk bedrijventerrein kent immers zijn eigen problematiek. Daarom hebben we Apeldoorn ‘opgedeeld’ in zes verschillende deelgebieden, te weten Noord, Oost, Zuid, West, Centrum en De Dorpen. Ieder deelgebied heeft zijn eigen commissie waar u met uw specifieke problematiek terecht kunt.

Ieder lid heeft een eigen inbreng!