Nieuws
Een mooi moment! Vandaag plantte Jeroen Joon samen met de werkgroep 'vergroening BKA Zuid' een prachtige wintereik op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. "Zo markeren we de start van de vergroening van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen in Apeldoorn" aldus de wethouder. In de komende weken wordt er door de gemeente op...
Lees meer
Beste ondernemer, Dit jaar zijn er van 14 tot 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna gaan de partijen aan de slag om de toekomst van Apeldoorn verder in te vullen. Dat betekent nogal al wat voor ons allemaal! Daarom organiseren wij op initiatief van VVD Apeldoorn deze bijeenkomst voor ondernemers (groot en klein)....
Lees meer
Zoals jullie weten zijn wij (veelal op de achtergrond) bezig met het behartigen van jullie belangen bij ontwikkelingen die plaatsvinden in onze mooie stad. We merken dat de gemeente Apeldoorn erg ambitieus is en in de Omgevingsvisie Apeldoorn 2040 ambitieuze plannen heeft gepresenteerd waarin zij rekening houden met de uitdagingen...
Lees meer
Hoe kun je logistiek in de binnensteden nu al verduurzamen? Heeft jouw bedrijf een goed idee of initiatief? Maak kans op een startbijdrage Zero Emissie Stadslogistiek! We zijn op zoek naar vernieuwende ideeën voor duurzame logistiek die op korte termijn impact hebben. In totaal is er €30.000 beschikbaar, waarmee we...
Lees meer
Vanuit het Groenplan van de gemeente Apeldoorn wordt gewerkt om de biodiversiteit te versterken. Daarom stelt IVN afdeling Apeldoorn dit najaar maar liefst 25 Tuiny Forest pakketten ter beschikking aan bedrijven in de gemeente die een stukje parkeerplaats of ander stuk steen inwisselen voor natuur. Het tuiny-forest past op slechts 6m2. Dat...
Lees meer
Wij vinden het tijd voor een zomerborrel! Leden van de BKA zijn van harte welkom op woensdag 29 september a.s. vanaf 16.30u in de tent bij Van der Valk hotel De Cantharel te Apeldoorn. Voorafgaande aan de borrel houden we kort onze jaarlijkse ledenvergadering. Zorg dat je deze zomerborrel niet mist en...
Lees meer
Die vraag wordt beantwoord in de gratis digitale kennissessie van Factor Werk op 25 februari a.s. De sessie start om 13.00 en eindigt om 14.30 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met Moedige Dialoog Deventer en Apeldoorn. Eén van de sprekers is Clairette van der Lans, zij is programmaleider Financieel Fitte Werknemers. Ook lokale ervaringen komen...
Lees meer
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is met ingang van 1 januari 2021 tijdelijk uitgebreid. Deze regeling bestaat al een paar jaar, maar voorheen viel zonne-energie hier niet onder. Het mkb en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen nu ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en windturbines. De Investeringssubsidie duurzame...
Lees meer
We nodigen je graag uit om mee te denken en te werken aan het Regionaal Perspectief 2030 van onze regio, zodat jij – als ondernemer - input kan leveren en wij samen het perspectief gaan vormgeven. Met het Regionaal Perspectief 2030 brengen we in beeld wat de gezamenlijke opgave is...
Lees meer
Samen maken we ons hard voor een sterk economisch en vestigingsklimaat in de gemeente Apeldoorn. De Economische Alliantie, bestaande uit VNO-NCW Stedendriehoek, de Bedrijvenkring Apeldoorn, Aventus en de gemeente Apeldoorn, is initiatiefnemer en hoeder van de Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn 2017- 2022.  Onze ambitie is dat we er samen in slagen om van...
Lees meer