Start vergroening bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

Een mooi moment! Vandaag plantte Jeroen Joon samen met de werkgroep ‘vergroening BKA Zuid’ een prachtige wintereik op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid. “Zo markeren we de start van de vergroening van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen in Apeldoorn” aldus de wethouder.

In de komende weken wordt er door de gemeente op de bedrijventerreinen Apeldoorn Zuid en Apeldoorn Noord meer dan 1.000 m2 extra groen aangeplant in de vorm van bosplantsoen, hagen, fruitbomen, bessenstruiken en planten. Met een bijdrage vanuit de RegioDeal gaan de ondernemers op Apeldoorn Zuid ook aan de slag met vergroening op eigen terrein. Daarnaast wordt er een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de provincie Gelderland. Daarover binnenkort meer.

Het vergroenen van bedrijventerreinen heeft tal van voordelen, zowel voor de medewerkers, bedrijfseconomisch als voor de natuur.

Laat het voorjaar maar komen!