Energieproject Zuid

Samen werken aan een duurzame en gezonde wereld. Het verschil maken door te kiezen voor duurzame energie. De Bedrijvenkring Apeldoorn deelgebied Zuid (BKA-Zuid) heeft een financiële bijdrage ontvangen van de Provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en CleantechRegio om aan deze doelstelling te werken. Samen met de 400 ondernemers op de bedrijventerreinen Malkenschoten, Kayersmolen en Kuipersveld willen we de uitdaging aangaan en de energieverspilling en verduurzaming van energie op deze bedrijventerreinen aanpakken.

We zijn al gestart! Doet u ook mee?

Onze uitdaging

De ruim 400 ondernemers op onze bedrijventerreinen in Apeldoorn Zuid verbruiken gezamenlijk jaarlijks ruim € 40 miljoen aan gas en elektriciteit. Uit de eerste scans is gebleken dat ook op onze bedrijventerreinen flink kan worden bespaard. Denk hierbij aan LED-verlichting, zonnepanelen, isolatie en energiezuinige verwarming, maar zeker ook aan slimme collectieve oplossingen. Zo blijkt dat enkele ondernemingen restwarmte over hebben, die door andere ondernemers nuttig kan worden gebruikt. Daarnaast zijn ook andere materiaalstromen in kaart gebracht om te kijken of deze bij de buren weer als grondstof kunnen dienen. Zelfs ondernemingen waar in de afgelopen jaren al veel maatregelen zijn genomen kunnen we helpen. Door het realiseren van forse administratieve besparingen, het inzichtelijk maken van de energieverbruiken met behulp van slimme meters en met informatie, zoals over laadpalen.

Hoe doet u mee?

Een energie-expert van CFP Green Buildings geeft u na een opname op locatie al direct een volledig individueel energie- advies. Het advies is gericht op de verbruiken van gas, elektriciteit en warmte voor vastgoed. Door de financiële bijdrage die wij hebben ontvangen is deelname mogelijk tegen een fors gereduceerd tarief van €125 voor kleinverbruikers (tot 50.000 kWh per jaar), €250 voor middenverbruikers en €500 voor grootverbruikers (vanaf 200.000 kWh per jaar)*. De scans worden in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. Aanmelden kan via info@bedrijvenkringapeldoorn.nl.

CFP Green Buildings

Door het E-team is het in Apeldoorn gevestigde CFP Green Buildings geselecteerd als uitvoerder van de opnames en adviezen. “CFP heeft als missie om alle gebouwen en woningen van Nederland te verduurzamen. CFP ondersteunt de belangrijkste stakeholders als financiers van vastgoed (ABN AMRO, Rabobank en ING), energiemaatschappijen (Vattenfall), technisch dienstverleners (Strukton, Unica en Croonwolder&dros) en vastgoedeigenaren en gebruikers om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.”

Informatiebijeenkomst op donderdag 14 mei 2020

De resultaten van de opnames en adviezen van de tot dan uitgevoerde 100 energiescans worden gepresenteerd tijdens een informatieve lunchbijeenkomst op donderdag 14 mei. U wordt dan ook geïnformeerd over de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak en de vervolgstappen die we met elkaar kunnen nemen door energie te besparen, door deze onderling uit te wisselen en zelf op te wekken. Zo willen we in samenwerking met u uiteindelijk een energiepositief en CO2 neutraal bedrijventerrein worden.

Hier vindt u onze eerste nieuwsbrief

 

*Bent u nog geen BKA-lid, dan geldt deze aanbieding nadat u bent aangemeld als BKA-lid. Voor niet leden geldt een extra bijdrage van € 300,00. Het lidmaatschap van de BKA bedraagt € 250,- per jaar. Het gereduceerde tarief geldt voor de eerste 100 deelnemers.